มหัศจรรย์ VIETNAM โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด

มหัศจรรย์ VIETNAM โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด


ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย พักดาลัด 2 คืน พักริมทะเล 1 คืน นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย นั่งรถม้าชมเมืองดาลัด สนุกกับการนั่งRoller Coaster ถ่ายรูปสุดชิคกับบันไดสวรรค์ เพลิดเพลินกับสวนแห่งแสงที่เที่ยวใหม่ พิเศษ!อร่อยไปกับอาหารซีฟู้ด BBQ และชิมไวน์แดงดาลัด
11,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ - โฮจิมินห์ซิตี้ - ฟานเทียด(มุยเน่) - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - ลำธารนางฟ้า
 • วันที่

  2

  ดาลัด - น้ำตกดาตันลา - นั่งรถ ROLLER COASTER - สวนดอกไม้เมืองหนาว - นั่งรถม้า - จัตุรัสลามเวียน - ทะเลสาบซวนฮวาง - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
 • วันที่

  3

  นั่งกระเช้า - วัดตั๊กลัม - Crazy house - พระราชวังฤดูร้อน - ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย - สวนแห่งแสงที่ดาลัด - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
 • วันที่

  4

  โฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์ธเธอดัม - ที่ทาการไปรษณีย์กลาง - ตลาดเบนถัน - กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
13 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 14,900 14,900 13,900 3,500 - - สอบถาม
14 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 13,900 13,900 12,900 3,500 - - สอบถาม
15 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 12,900 12,900 11,900 3,500 - - สอบถาม
23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 11,900 11,900 10,900 3,500 - - สอบถาม
07 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 11,900 11,900 10,900 3,500 - - สอบถาม
21 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 11,900 11,900 10,900 3,500 - - สอบถาม
28 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 11,900 11,900 10,900 3,500 - - สอบถาม

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน